Výpočetní technika

Na výpočetní techniku, praktika a automatizaci jsme měli Ing. Plachého a Ing. Krále. Ing. Antonín Král byl neskutečně hodný člověk, který si nechal líbit naprosto cokoliv, ale současně mizerný pedagog, protože neměl valnou autoritu. V jeho hodinách nebyly zřídkavé momenty, kdy byl tím nejméně hlasitým elementem. K těmto předmětům měli kabinet s pomůckami ve druhém patře proti schodišti, vpravo byl vchod do místnůstky vybavené IQ151 počítači ze Slušovic. Tam jsme se poprvé seznamovali s jazykem BASIC a bootovali z pásek Emgeton. Později škola získala moderní Atari a zřídila novou učebnu. V rámci tvořivé činnosti, když nás nechal Ing. Plachý samotné v počítačové učebně a slyšeli jsme, že je Ing. Král v kabinetu vedle, jsme volali na chodbu imitujíc hlas Ing. Plachého „Toníku?!“, načež se z kabinetu ozvalo „Ano!“ a po chvilce Ing. Král vyběhnul ven a rozhlížel se, kde že má kolegu, který ho volal. Což vyvolávalo výbuchy smíchu. Velmi rád vyprávěl během výuky vtipy, na to též nelze zapomenout.

Simon Cihelník (15.4.2019)

Post Media Link

Ladislav Cibulka