Přejmenování školy

Od dnešního dne zanikla Střední průmyslová škola chemická. Vznikla Střední průmyslová škola. Má dva učební směry. Chemie a pozemní stavitelství.

Post Media Link

Ladislav Cibulka