Začátek školy

Výňatek z přednášky o „Základní odborné škole pro lučebníky Spolku pro chemickou a hutní výrobu“ v Ústí nad Labem, která zazněla na oblastní pracovní konferenci učitelů a profesorů s poradci pro volbu povolání, organizované Okresním úřadem ochrany práce Ústí nad Labem dne 19. 11. 1948. Autorem je Ing. Josef Haken, vedoucí školy. …V roce 1945 a 1946, po obsazení pohraničí, jsme byli postaveni před úkol nahradit osazenstvo závodu, dosud výhradně německé, s chemickou výrobou v řadě generací přímo srostlé a tedy velmi schopné. Přitom ti, kteří přicházeli na jejich místa, byli pracovníci ze všech možných oborů, a tudíž po stránce chemické odbornosti naprosto nepřipraveni. Bylo tomu jak v provozech, tak i v laboratořích. Zřídili jsme proto jednoletou večerní chemickou školu pro laboranty a pracovníky z chemických provozů s cílem nahradit dodatečným školením zmíněné nedostatky. Škola založená v rámci naší závodní školy práce měla z počátku přes čtyřicet žáků. Tato škola zahájila činnost počátkem školního roku 1947/1948 . Má úřední název Základní odborná škola pro lučebníky Spolku pro chemickou a hutní výrobu, národní podnik v Ústí nad Labem. Úkolem naší školy je získávat zkušenosti a podklady pro vypracování jednotných učebních osnov a organizačních směrnic pro celý národní podnik. Musím podotknout, že výstavba naší školy není dosud ukončena. Prvý svůj ročník zahájila v nevyhovující provizorní učebně v suterénu našeho kulturního domu, koncem minulého roku došlo k zahájení stavební úpravy vhodného továrního objektu, kde bude umístěna. Dále chceme, aby nejlepší absolventi z naší základní odborné školy měli možnost pokračovat ve studiu na dvouleté nástavbové škole průmyslové, ať už veřejné, nebo – dojde-li k jejímu založení – naší podnikové …

Post Media Link

Ladislav Cibulka