Večerní škola pro pracující

Z časopisu Budovatel (časopis pracujících Severočeských tukových závodů) – rok 1956

…Mluvíme-li o rozvoji a mechanisaci průmyslu, je třeba, abychom se všichni zamyslili nad svými odbornými a politicko hospodářskými znalostmi. Dosud se setkáváme s názory, že k zajištění úkolů stačí dosud nabyté praktické zkušenosti. Avšak jedině kdo má i odborné znalosti, může mechaniku plně využít a vést k jejímu rozvoji. Dnes je dána příležitost všem pracujícím, aby bez přerušení práce dosáhli vyšší kvalifikace, a to večerními školami, dálkovým studiem a v kursech večerní školy práce. Vyžaduje to však zájem, pevnou vůli a vytrvalost… …Večerní školy pro pracující jsou v Ústí nad Labem zřízeny při průmyslových školách (chemické, strojnické a elektrotechnické). Mají značnou přednost v tom, že jejich účastníci mají možnost vyslechnout si přednášky učitelů, procvičit látku za vedení učitelů a ověřit si nejasné otázky a problémy během vyučování. Přednášky na školách jsou prováděny v pozdějších odpoledních hodinách, a to čtyři hodiny čtyřikrát týdně nebo pět hodin pětkrát týdně, podle osnov školy…

P.S. …taková to byla doba aneb „V balírně mýdla splníme“

opět časopis Budovatel

…Většina soudružek našeho oddělení je si vědoma, že jedno souvisí s druhým a má-li být udržen a posílen mír pro všechno lidstvo, že musíme více vyrábět. Není možno používat socialistických hesel pouze ve svůj prospěch, ale také nutno socialistickými metodami zvyšovat a zhospodárňovat výrobu. Věřím, že toto bude předmětem jednání na příští výrobní schůzi, až bude znám podrobný plán, a že socialistickými závazky odstraníme některé úzké profily práce našeho oddělení a v prvé řadě, že si dáme závazek na odstranění záměn beden. Marie S. – balírna mýdla

Post Media Link

Ladislav Cibulka