Ředitel školy

S ředitelem školy, Ing. Jaroslavem Panchartkem, jsem se setkal pouze několikráte, a to mimo řádnou výuku. S výjimkou výše vzpomínané nepříjemnosti to byla vždy setkání lidsky nesmírně příjemná. Opravdu jsem cítil od všech pedagogů, které jsem zmínil, i které jsem zapomněl zmínit, maximální podporu. To se neopakovalo později na PřF, bylo to jako noc a den. O to více jsem si odstupem času uvědomil, jak skvělí lidé to byli, jak skvělou atmosféru ve škole dokázali vytvořit a jak výjimečné v mém životě roky strávené na „chemárně“ v Ústí byly.

Text vznikal jeden večer, nemám k dispozici žádné podpůrné materiály, vycházel jsem pouze z toho, co paměť vydala. Nevybavuji si již ani přesné názvy předmětů, v některých případech ani jejich přesné zasazení do průběhu studia, splývají mi i částečně 3. a 4. ročník, nejsem si jistý ani některými křestními jmény vyučujících, tak jsem je neuvedl. Za jakékoliv nepřesnosti v textu se proto omlouvám.

Simon Cihelník (15.4.2019)

Post Media Link

Ladislav Cibulka