Při kolika stupních se u nás vaří voda?

Bod varu vody je sto stupňů. Ale to v ČR neplatí.

Bod varu

Bod varu je sto stupňů C, to si pamatujeme ze školních škamen stejně, jako pravý úhel je 90 stupňů. Samozřejmě se bavíme o vodě, bod varu například olova je to 1749 stupňů Celsia, křemíku 2900 a méně „exotické“ hélium má v periodické tabulce prvků udávaný bod varu už při -268,93°C.

Body varu vody souvisí s tlakem vzduchu

S narůstající nadmořskou výškou klesá tlak vzduchu, který „tlačí“ na hladinu Co se asi učí školáci v Tibetu nebo Nepálu, jejichž země jsou tisíce metrů nad hladinou moře. Hlavní město Spojených států Mexických (ano, Mexiko se skutečně takto oficiálně jmenuje) leží 2 250 metrů nad mořem, což znamená tlak vzduchu kolem 76 kPa. Místním domácnostem voda v hrnci bublá už při 93 stupních. A na vrcholu Everestu stojí jen pár desetin stupně nad 80 stupňů. Samozřejmě tento fyzikální princip funguje i obráceně – v papiňáku, kde je vyšší tlak začne voda vařit při teplotě kolem 120 – 130 stupňů.

Takže když se zkoušející zeptá, jaký je bod varu vody, je na místě otázka: „A v jaké nadmořské výšce myslíte?“ Ale neptejte se, zbytečně byste ho mohli uvést do rozpaků. Například v Praze (nadmořská výška 177 – 399 metrů nad mořem), se vaří při hodnotách kolem 98 stupňů C.

A sluší se dodat, že hodnota kulatých 100 stupňů platí pro nulovou nadmořskou výšku a protože veškeré naše území leží několik set metrů nad hladinou moře, tak „správná“ odpověď pro nás neplatí.  Nejnižším bodem je hladina totiž řeky Labe u Hřenska na česko-německé hranici, kde Labe opouští české území, s nadmořskou výškou 115 m n. m. Tento bod je též nejnižším bodem historické země Čechy.

Text: Topi Pigula

Post Media Link

Ladislav Cibulka