Ing. Josef Haken 1952

Výňatek ze životopisu Ing. Josefa Hakena…V době svého působení v Chemičce jsme spolu s dalšími kolegy založili „Základní odbornou školu pro lučebníky“, kterou jsem několik let vedl jako ředitel. Vyvinula se z ní později „Nižší chemická závodní průmyslová škola“, jejímž zestátněním vznikla naše „Střední průmyslová škola chemická“… V roce 1952 jsem nastoupil do uvedené školy jako ředitel, kteroužto funkci jsem zastával do roku 1957…

Post Media Link

Ladislav Cibulka